• slider2

re-MEMBERS helpt bij duurzaam financieel ondernemen

Ontzorgen
Wij blinken uit in het ontzorgen van organisaties voor wat betreft het innen van openstaande rekeningen.
U kunt zich volledig blijven richten op:
• het besturen van de vereniging/het leiden van de organisatie
• uw creativiteit
• het ondernemen

Dit houdt in:
• geen confronterende gesprekken meer over openstaande posten
• de relatie en de sfeer blijft goed tussen u en uw debiteuren
• de openstaande rekeningen worden voldaan

Service
Wij gaan als onafhankelijke derde een herinneringstraject met uw debiteuren aan. Voor ons is iedereen gelijk en wij acteren niet als een incassobureau. Naast geregelde terugkoppeling informeren wij u over de status. Het spreekt voor zich dat wij samen met u plannen op welk moment wij de debiteuren die nog niet betaald hebben gaan benaderen. Kortom, via een bemiddelingstraject.

Het is voor u van belang dat uw facturen worden voldaan zonder extra incassokosten. Bovendien versterken de bedragen die binnenkomen uw financiële positie.